Voor jou

Het beste dagverblijf kiezen

Een kinderdagverblijf kies je niet zomaar. Naast informatie over de kwaliteit van de opvang van je kind, is een indruk van de sfeer, de PM-ers en de omgeving net zo belangrijk. Kom gerust eens langs bij Jottum! We laten je graag vrijblijvend zien wie we zijn en hoe we zorgen voor een veilig en fijn dagverblijf voor uw kind. Neem contact met ons op voor een afspraak of voor meer informatie.

Openingstijden

We zijn geopend van 07:45 tot 18:15 op werkdagen. Op de volgende feestdagen zijn we gesloten:

 • 2e Paasdag
 • Koningsdag
 • 5 mei Bevrijdingsdag (om de 5 jaar)
 • Hemelvaartsdag
 • 2e Pinksterdag
 • 1e en 2e kerstdag
 • Nieuwjaarsdag

Tevens zijn wij op 24 en 31 december om 17.00 uur gesloten. De kinderen kunnen dan vanaf 15.30 uur gehaald worden.

Wij vinden het prettig dat ouder(s) ons, via de ouderapp van Bitcare of via de mail, op de hoogte stellen wanneer een kind op vakantie gaat.

Brengen en halen

Van 7.45 tot 8.45 uur is er ruim de tijd voor een overdracht met koffie of thee. Je kind kan ondertussen in de aanwezigheid van de ouder iets kiezen waarmee het gaat spelen; een boekje lezen, samen puzzelen. Hoe uitgebreider en rustiger dit verloopt, hoe prettiger de dag bij ons zal zijn. Vertel de PM-ers waar het kind mee bezig is en wat het heeft meegemaakt. Als we weten wat het kind heeft meegemaakt, positief of negatief, kunnen we het aandacht, begrip en zorg geven die het nodig heeft om een fijne dag te hebben.

Vanaf 16.30 tot 18.00 uur is er ruim de tijd voor een overdracht. Soms moet een kind er aan wennen, dat de autoriteit bij het ophalen weer bij de ouder(s) ligt. Deze overgang kan lastig zijn; je kind wil geen einde maken aan de opvangdag! Even samen rustig in een boekje kijken of een puzzeltje maken en aankondigen dat jullie daarna samen naar huis gaan, kan een oplossing zijn.

Wil je hier meer over lezen? We hebben het uitgebreid beschreven in onze huisregels.

Kosten

We werken in onze tariefberekening met opvang voor hele dagen. In één hele dag zitten 10,5 uren opvang. De uurprijs wordt elk jaar vastgesteld in overleg met de oudercommissie. De in november 2023 aangegeven indexering wordt 6,01%. Met ingang van 1 januari 2024 zullen wij een uurtarief van € 9,65 inclusief voeding (kunstvoeding 1 en 2) en luiers in rekening brengen. Er staat meer over onze tarieven beschreven in onze huisregels.

Onder bepaalde voorwaarden kan je in aanmerking komen voor een toeslag. De belastingdienst heeft daarvoor een rekenhulp toeslagen online gezet..

Plaatsingsprocedure

Op een inschrijfformulier kan aangeven worden wat de gewenste dagen zijn en per wanneer er opvang nodig is. Plaatsing is alleen mogelijk voor minimaal twee en maximaal vier hele dagen per week. Zodra wij het inschrijfformulier hebben ontvangen, bevestigen wij de inschrijving en kijken wij in de planning wat mogelijk is. Het kan voorkomen dat er voor een gewenste dag(en) een wachtlijst is.

De wachtlijst is afhankelijk van een aantal factoren:

 • Broertjes/zusjes gaan voor andere aanmeldingen;
 • Uitbreiding van opvangdagen van al geplaatste kinderen;
 • Het aantal dagen opvang per week;
 • De gewenste week-dagen;
 • De bereidheid tijdelijk andere dan de gewenste dagen te accepteren;
 • Leeftijd van het kind;
 • Het langst ingeschreven kind heeft voorrang op later aangemelde kinderen.

Als er een plek vrij is, nemen wij contact met op. De inschrijving is pas definitief als de naam en geboortedatum zijn doorgegeven. Dit kan d.m.v. het sturen van een geboortekaartje of een mail.

Ouderportaal (app)

Elke ouder die ouderlijk gezag heeft over het kind, ontvangt een uitnodiging om toegang te krijgen tot het ouderportaal van Bitcare. Dit is onderdeel van ons softwarepakket.

Via de Bitcare website heeft een ouder direct inzicht in de overeenkomst(en), de planning, aanvragen van extra dag(en), foto’s, mentorschap, vaste beroepskracht, beleidsdocumenten, voorwaarden en facturen van een kind(en). De app ‘Bitcare voor ouders’ werkt zowel op Android, als op iOS apparaten. De ouder app is gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store. Ouders gebruiken de witte app op Apple en/of Android smartphone of tablet.

Oudercommissie

We hebben een oudercommissie (OC) die bestaat uit een aantal ouders van onze locatie. Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang.

De oudercommissie is bereikbaar via de e-mail: oc@jottum.nu. Als ouder kun je, wanneer er in de OC-vacatures ontstaan, zelf actief deelnemen aan de OC. Elke ouder kan de oudercommissie vergaderingen bijwonen. Ons gezamenlijke doel is een zorgzaam en pedagogisch verantwoord verblijf bij ons te realiseren.

Adviesrecht ouders

Ouders hebben medezeggenschap over het pedagogisch beleidsplan, ten aanzien van:

 1. het nog te voeren pedagogisch beleid;
 2. het al gevoerde pedagogisch beleid.

Om dit inzichtelijk en werkbaar te maken staat eenmaal per jaar het bespreken van het pedagogisch beleidsplan op de agenda van de OC. Terugkijken naar wat in het afgelopen jaar behaald is en op welke manier de plannen zijn uitgevoerd en bespreken van nieuwe doelen en/of plannen en met welke middelen die bereikt kunnen worden.