Voor je kind

Kinderen worden opgevangen in vaste stamgroepen waar pedagogisch medewerkers (PM-ers) werken die een hechte band opbouwen met je kind. Een vast dagritme en duidelijke regels geven kinderen zekerheid en structuur. Door actief naar een kind te luisteren en het goed te observeren, proberen we achter de reden van bepaalde gevoelens en gedragingen te komen. Zo kunnen we er positief mee omgaan.

Kind & basis

Ieder kind heeft een eigen temperament en tempo van ontwikkelen. Onze PM-ers stimuleren kinderen van jongs af aan om zelf te ontdekken wat het kan en wil. Ze vervullen zoveel als mogelijk de fysieke en emotionele behoeften van elke uniek mini-mensje. Zo leggen onze PM-ers, samen met jullie als ouder, een goede basis voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen en zelfrespect.

Spelen & rust

Spelen is leren. En leren is leuk! In ons ruime, lichte pand kunnen de kinderen naar hartenlust rennen, klimmen en klauteren. Regelmatig maken we uitstapjes met onze bolderkar of bakfiets. Samen op weg naar het plantsoen, de speeltuin of de bibliotheek komen we van alles tegen. Op voorspelbare momenten creëren we rust om de indrukken van de dag te verwerken.

Ontwikkeling & ruimte

Voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 biedt Jottum wat ze nodig hebben. Voor de allerkleinsten is er een eigen ruimte, waar ze vrij en veilig kunnen rollen en kruipen. Er is een comfortabele plek om te voeden en te koesteren. Na de eerste stapjes kunnen de dreumesen de ruimte en de speeltoestellen verder onderzoeken. Uiteindelijk kunnen ze kiezen voor het spelen in de poppenhoek, knutselhoek, de leeshoek of de bouwhoek. Volop mogelijkheden voor gezonde sociale, fysieke en emotionele ontwikkeling.

Hechting

Een baby wordt in de beginperiode zoveel mogelijk door dezelfde PM-er verzorgd. Er moet eerst een veilig basisvertrouwen zijn en daarbij is een vaste beroepskracht voor het kind belangrijk.

Voor een veilige hechting is, zeker in het begin, een voorspelbare situatie met vaste gezichten belangrijk. Baby’s krijgen vaak veel aandacht van peuters in de groep. Vooral als een baby gevoed wordt of moet huilen, staan ze er graag bij om te kijken of bieden hun hulp aan.

We letten goed op, of de baby deze aandacht aankan. Peuters moeten leren zorgvuldig en gedoseerd een baby te benaderen. Het is de taak van de PM-er om dat wat te reguleren. Voor meer rust voor de kleintjes gebruiken we de Flamingo.

Rode draad in ons pedagogisch beleid zijn Gordon-Methode en theorieën van Emmi Pikler.

We stimuleren kinderen grenzen te ontdekken, kijken wat ze kunnen, willen en durven. De pedagogisch medewerker heeft oog voor de ontwikkeling en de belangstelling van het kind. Kinderen krijgen ruimte voor eigen initiatief en ideeën in samenspel en fantasiespel.

Een jongen is geen meisje. Hoewel er veel overeenkomsten zijn tussen jongens en meisjes, zijn er ook een aantal verschillen:

  • Meisjes ontwikkelen verbale vermogens, zoals luisteren en praten, eerder dan jongens;
  • Jongens leren door te doen en te onderzoeken;
  • Jongens werken liever staand, meisjes zittend;
  • De fijne motoriek is bij meisjes eerder ontwikkeld;
  • Jongens experimenteren met materiaal, ‘slopen’ is onderzoeken;
  • Jongens bewegen meer dan meisjes en hebben meer energie. Daarom neemt het bewegen van jongens meer ruimte in.

We stimuleren vriendschap en samenwerking tussen de kinderen. De rol van de PM-er(s) in de interactie tussen kinderen is afhankelijk van de situatie: sturend, ondersteunend, corrigerend, verzorgend, gangmaker, bruggenbouwer. Kinderen leren veel in de omgang met andere kinderen: een belangrijke meerwaarde van kinderopvang.

Al onze keuzes hebben we vastgelegd in ons pedagogisch beleidsplan. Je kan het downloaden op de pagina met downloads.

Dagindeling

In onze digitale agenda staan alle kinderen vermeld die er die dag aanwezig zijn. Zo houden we bij wanneer een kind is gaan slapen en wanneer het gegeten heeft. Ook schrijven we alle bijzonderheden ten aanzien van het kind op. Op deze manier hebben we een goed beeld van wat er die dag is gebeurd.

We hanteren vaste tijden voor het halen en brengen van kinderen. De PM-ers stellen hun organisatie voor de dag daar op af. Doordat we dit doen, kan er onverdeeld aandacht gegeven worden aan de bezigheden van het moment en biedt het houvast voor iedereen.

Tijdmarkering geeft jonge kinderen veiligheid en structuur. Herhaling van ritmes en rituelen geeft een gevoel van herkenning. Door deze herhaling wordt een dag op de opvang overzichtelijk.

Om het overzichtelijk te houden, hebben we een vaste dagindeling:
07:45 – 09:00 uur: Kinderen worden gebracht en ontvangen;
08:30 – 09:00 uur: Verdelen van de groepen;
16:30 – 18:15 uur: Kinderen worden gehaald;
17:30 – 17:45 uur: Eventueel worden de groepen weer samengevoegd.